Μαθήματα Onnuri Μασάζ

Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων Onnuri Μασάζ
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη Μαθημάτων: 12 Ιουνίου 2017
Κύκλος μαθημάτων: 23 ώρες (θεωρία και πρακτική)

➥ Έμπειροι καθηγητές
➥ Ολοκληρωμένη ύλη
➥ Επαγγελματική κατάρτιση
➥ Βεβαίωση σπουδών από το κέντρο Δ.Β. Μάθησης "Φιλομάθεια"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΞΞΡΑΦΕΣ:
📞 (+30) 28250 41114
📞 (+30) 697 65 25 635
Website: altertherapy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: