Σεμινάριο Twist Therapy

Σεμινάριο Σπειροειδούς Θεραπείας αρχίζει τον Μάρτιο στα Χανιά
Σεμινάριο Σπειροειδούς Θεραπείας (Twist Therapy), είκοσι ωρών, αρχίζει μέσα στον Μάρτιο στα Χανιά με την εγκυρότητα και την εμπειρία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια".

Σεμινάριο Twist Therapy στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων Σπειροειδούς Θεραπείας
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη μαθημάτων: 23 Μαρτίου 2017
Κύκλος μαθημάτων: 20 ώρες (θεωρία και πρακτική)

➥ Έμπειροι καθηγητές
➥ Ολοκληρωμένη ύλη
➥ Επαγγελματική κατάρτιση
➥ Βεβαίωση σπουδών από το Κ.Δ.Β.Μ. "Φιλομάθεια"

Πληροφορίες - Εγγραφές:

📞 (+30) 28250 41114

📞 (+30) 697 65 25 635

Δεν υπάρχουν σχόλια: